514 710 348
KANCELARIA
ADWOKACKA

Adwokat Ilona Połeć

Zakres usług

 • prawo cywilne (m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, zasiedzenie, wydanie nieruchomości, rozwód, alimenty, pozbawienie władzy rodzicielskiej, podział majątku wspólnego, odszkodowania)
 • prawo gospodarcze i handlowe (m.in. sprawy o zapłatę, roszczenia z umów, rejestracja spółek)
 • prawo administracyjne (m.in. odwołania od decyzji administracyjnych, skargi do sądów administracyjnych)
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (m.in. odwołania od wypowiedzeń umów o pracę i warunków umów o pracę, sprostowanie świadectwa pracy, odwołania od kar porządkowych, odwołania od decyzji ZUS)
 • prawo karne (m.in. obrona oskarżonego, jak też reprezentowanie oskarżyciela prywatnego oraz posiłkowego w postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenia)

Pomoc prawna obejmuje w szczególności:

 • zastępstwo procesowe przed wszystkimi sądami i organami
 • sporządzanie pism procesowych (wniosków, pozwów, apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych)
 • przygotowywanie i opiniowanie umów zawieranych w obrocie cywilnym i gospodarczym
 • sporządzanie opinii prawnych
 • ściąganie należności oraz reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komorników sądowych
 • doradztwo prawne